Chuyển đến nội dung chính
Trở về

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)

Manulife IM (VN) được thành lập theo Giấy phép Quản lý quỹ số 04/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”) cấp ngày 14 tháng 06 năm 2005 được thay đổi theo từng thời điểm, điều chỉnh lần cuối theo Quyết định số 122/GPĐC-UBCKNN cấp ngày 24 tháng 12 năm 2021. Manulife IM (VN) là công ty quản lý quỹ độc lập và hoạt động chịu sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

109350366

Đội ngũ chuyên viên đầu tư tại Manulife IM (VN) với bề dày kinh nghiệm chuyên sâu, có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do UBCKNN cấp và các bằng cấp quốc tế về đầu tư, cam kết cung cấp cho khách hàng đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ tương xứng với đẳng cấp của một trong những công ty quản lý quỹ hàng đầu. 

Manulife IM (VN) hiện đang quản lý 3 Quỹ Mở, 9 Quỹ Bảo hiểm liên kết đầu tư, và tài sản từ các tổ chức trong & ngoài nước. Tổng tài sản do Manulife IM (VN) đang quản lý tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 lên đến 117.000 tỷ VNĐ, là Công ty Quản lý Quỹ có tổng tài sản quản lý lớn thứ 2 trên thị trường.

Xác nhận